Earthships

Voordat ik mijn eigen bedrijf begon, heb ik meegwerkt aan de bouw van een aantal Earthships, of Aardehuizen. Het bekendste Earthship van Nederland staat waarschijnlijk in Doepark Nooterhof in Zwolle. Dit theehuis werd eind 2008 gebouwd ter ere van het jubileum van de SWZ, een Zwolse woningbouwvereniging. Daartoe kwam de Amerikaanse architect Mike Reynolds, bedenker van het concept, over met zijn team van bouwlieden. Tevens werden een viertal europeanen opgeleid, waaronder ik en drie Engelsen. Voor die tijd was ik betrokken bij de afwerking van het Earthship van Kevan Trott (een van die drie Engelsen) in Normandie. Begin 2009  hebben we nog een Earthship gebouwd als educatiecentrum in een natuurgebied nabij Glasgow, Schotland. Kevan Trott heeft binnen Europa de leiding op zich genomen met zijn bedrijf Earthbuilds. Na de bouw in Glasgow zijn er echter geen Earthships meer gebouwd in Europa. Tenminste, niet bedrijfsmatig, wat er allemaal in zelfbouw is gebeurd kan ik niet inschatten. Dit is ook geen wonder, want zowel huizenbouwers als vergunning verleners zijn veelal nog onbekend met deze bouwwijze. Vooral de constructie met autobanden is nieuw voor de meeste mensen. Wel is een nederlandse vereniging van plan een hele wijk op deze manier uit te voeren. Op het moment adviseer ik hen, volgende zomer hoop ik als uitvoerder bij hun project betrokken te zijn.

De reden dat ik een aparte pagina aan deze bouwwijze besteed is dat er volgens mij nogal wat misvattingen rond bestaan. En in tegenstelling tot wat meestal het geval is met alternatieve bouwwijzen, zijn dit veelal al te positieve misvattingen. Met andere woorden, ik waag de prestaties van het Earthship, zoals ontworpen door Mike Reynolds, te betwijfelen. Zeker in ons klimaat. Maar mijn insteek is niet geheel negatief. Het concept Earthship is opgebouwd uit een hoop nuttige en innovatieve onderdelen, die met de juiste aanpassingen weer tot een bij ons klimaat passend geheel gesmeed kunnen worden. Mocht je vragen hebben over Earthships of zelfs van plan zijn zoiets dergelijks te bouwen, neem dan absoluut contact met mij op. Volgens mij kan ik je helpen een hoop tijd en geld te besparen.